Văn hóa, văn minh và đô thị – P3

Sang thời nhà Chu (khoảng năm 1066 – 771 tCn): là một bộ lạc cư trú ở thượng lưu Hoàng Hà (vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay), thủy tổ của tộc Chu trồng lúa giỏi được tôn làm thần nông nghiệp. Bị người Nhung lấn chiếm, bộ tộc này đã dời từ đất Mân […]

Văn hóa, văn minh và đô thị – P2

Vùng lịch sử nguyên thủy của Trung Quốc ở phía bắc Hà Nam ngày nay. Tại đây, nền canh tác thời kỳ đồ đá mới (4000 trước công nguyên) phát triển nhờ quá trình thuần hóa cây kê trên nền đất vàng màu mỡ. Từ vùng này, đến năm 2.500 trước công nguyên, nông nghiệp […]