Bắc Kinh – P1

Thủ đô Bắc Kinh là một trong những kinh đô cổ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Từng là kinh đô của các chiều đại phong kiến: Liêu (907-1125), Kim (1115-1234), Nguyên (1206-1368), Bắc Kinh có lịch sử tới cả 1000 năm.Từ đời Nguyên ở thế kỷ 13, kinh đô mang tên Đại Đô. […]