Thủ đô Bangkok – P3

Bangkok vào nửa cuối thế kỷ XX Kể từ năm 1932, Thái lan chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến. Sự thay đổi về tính chất chính trị có những tác dụng nhất định trong việc phát triển và đổi mới xã hội, nhưng trong thời kỳ này việc xây dựng ở Bangkok phát […]

Thủ đô Bangkok – P2

Giai đoạn phát triển mới của Rattanakosin (1851-1946) Đây là một giai đoạn phát triển mạnh của khu vực đô thị cổ ở Bangkok, kéo dài từ triều vua Rama IV (1851-1868) đến Rama VIII (1935-1946). Đây là thời kỳ Thái lan có những mối quan hệ với phương Tây và đã có những hiệp […]

Các kiến trúc truyền thống tiêu biểu ở Thái Lan

kiến trúc chùa, tháp Như trẽn đã nêu, đạo Phật có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Thái Lan. Các gia đình thường tạo điều kiện để trẻ em có được những sinh hoạt gắn bó với nhà chùa như đến chùa để làm trẻ chùa, hoặc thực […]