Cố đô Tràng An – P1

Tràng An hay Trường An là kinh đô cổ của Trung Quốc và từ thời Minh được gọi là Tây An. Kinh đô được hình thành cách đây chừng 3000 năm và là nơi tập trung nhiều công trình văn hóa nổi tiếng. Đây cũng là cố đô của nhiều triều đại Trung Hoa từ […]

no image found
no image found
no image found

Văn hóa, văn minh và đô thị – P3

Sang thời nhà Chu (khoảng năm 1066 – 771 tCn): là một bộ lạc cư trú ở thượng lưu Hoàng Hà (vùng Thiểm Tây, Cam Túc ngày nay), thủy tổ của tộc Chu trồng lúa giỏi được tôn làm thần nông nghiệp. Bị người Nhung lấn chiếm, bộ tộc này đã dời từ đất Mân […]

Văn hóa, văn minh và đô thị – P2

Vùng lịch sử nguyên thủy của Trung Quốc ở phía bắc Hà Nam ngày nay. Tại đây, nền canh tác thời kỳ đồ đá mới (4000 trước công nguyên) phát triển nhờ quá trình thuần hóa cây kê trên nền đất vàng màu mỡ. Từ vùng này, đến năm 2.500 trước công nguyên, nông nghiệp […]

Văn hóa, văn minh và đô thị – P1

Văn hóa, văn minh và đô thị là sản phẩm của văn hóa và văn minh, đô thị mang bản sắc của các nền văn hóa và văn minh. Như định nghĩa của UNESCO, văn hóa (culture) là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong […]